Trolderikkerne

Ry & Omegns Private Pasningsordning

Trolderikkerne

Ry & Omegns Private Pasningsordning

En Privat pasningsordning (PPO) er et alternativ til den kommunale dagpleje. Men her er det jer som forældre og mig som børnepasser, som vælger hinanden og ikke kommunen, der bestemmer hvor jeres lille guldklump skal passes

Her kan I blive skrevet op til en plads inden fødslen....I er derved fri for at bekymrer jer om, hvor I får plads til jeres lille guldklump. Når først vi har skrevet kontrakt, kan ingen komme før jer i køen. Det giver ro og tryghed for jer som nybagte forældre.

Hos mig får I en kombination af hjemmelige rammer med tryghed og nære forhold som netop privat pasning giver, samt en kompetent børnepasser til at varetage jeres barns trivsel og udvikling.

I har mulighed for løbende at komme på legebesøg hos mig inden opstart. Det vil give jeres lille guldklump en tryg oplevelse at få kendskab til både mig og de andre børn, inden start.

Her er ingen begrænsninger og forringelser p.g.a. nedskæringer og økonomi - her er det mig som sætter dagsordenen og det giver stabilitet, tillid og kvalitet i hverdagen.

Jeg er, som jeres private børnepasser, ikke bundet af de samme vilkår som en kommunal dagplejer eller en institution, hvilket - efter min personlige opfattelse - sætter mig mere fri til at imødekomme jeres barns behov. Her går der ikke tid fra til tvungen dokumentation, møder, papirarbejde og lign. Det giver mere tid og plads til nærvær

I private pasningsordninger bliver der også holdt tilsyn ligesom i den kommunale dagpleje. Der er derfor løbende besøg fra kommunen, som kommer både anmeldt og uanmeldt. Jeg arbejder ligeledes også med de pædagogiske læreplanstemaer, som de kommunale gør - for at sikre den gode og rette udvikling af det enkelte barn. Jeg har et godt samarbejde med kommunen og har stadig muligheden for at kontakte dem, hvis jeg har tvivlsspørgsmål eller behov for særlige observationer.

Som privat børnepasser har jeg kun arbejde, så længe forældrene er tilfredse og børnene trives. Derfor er det i min interesse, at gøre et godt stykke arbejde og have løbende dialog med jer forældre. Når I vælger mig, vælger I en engageret børnepasser, der brænder for sit arbejde