Trolderikkerne

Ry & Omegns Private Pasningsordning

Trolderikkerne

Ry & Omegns Private Pasningsordning

Forældresamarbejdet

Det har stor betydning for mig, at I føler jeg trygge og velkommen i min pasningsordning. Samtidig er åbenhed og gensidig tillid vigtige parametre for et godt, konstruktivt og tæt samarbejde, som er med til at styrke jeres barns trivsel og udvikling i dagligdagen. 

Desuden er det vigtigt for barnet at skabe sammenhæng mellem hjem og tiden hos mig, hvilket vores daglige snakke (bl.a. også om søvn, mad, trivsel) samt løbende udvikling- og trivselssamtaler er med til styrke.

Endnu et tiltag hertil er vores lukkede facebook-gruppe, hvor jeg ligger billeder ind fra vores dagligdag. Det vil bidrage til, at I derhjemme (og med familien - hvis man ønsker at de også er medlem af gruppen) kan få nogle gode snakke om barnets oplevelser og aktiviteter hos mig.

Jeg vil også rigtig gerne modtage billeder fra sjove oplevelser i weekender og ferier, som jeg ville kunne tale med barnet om....måske i fællesskab med de andre børn. Fantastisk til at styrke og udvikle barnets sprog! 

Jeg vil ligeledes inviterer til eftermiddagshygge (hver anden måned) for alle børn og forældre, hvis Corona tillader det.

Af andre familie aktiviteter kan nævnes sommerfest, juletræsfest og bedsteforældre-dag.