Trolderikkerne

Ry & Omegns Private Pasningsordning

Trolderikkerne

Ry & Omegns Private Pasningsordning

Sygdom

Som i alle andre pasningsordninger og institution modtages syge børn ikke i pasning. 

Dels p.g.a. smitte af både de andre børn og mig, men også fordi syge børn har brug for deres forældre og den ekstra omsorg og kærlighed, som kun forældre kan give.

Har det været nødvendig at give barnet Panodil, er barnet heller ikke rask nok til pasning.

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som findes her:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Smitsomme-sygdomme-hos-børn-og-unge/Smitsomme-sygdomme-hos-boern-og-unge.ashx

Småforkølelser og løbenæser med klar snot anses ikke for sygdom...læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger om Corona og børn på nedenstående link...

https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Saerligt-om-boern

 

Er jeg syg, hvilket heldigvis sjældent er tilfældet, skal I selv sørge for pasning. Et eventuelt samarbejde mellem forældre kunne være en mulighed.