Trolderikkerne

Ry & Omegns Private Pasningsordning

Trolderikkerne

Ry & Omegns Private Pasningsordning

Sprog

Når man taler om sprog, mener man både det verbale og nonverbale. Børn skal udfordres på deres nysgerrighed og på deres sprog, så de bevarer glæden ved, at bruge sproget på deres forskellige udviklingsniveauer.

 

Jeg arbejder med følgende mål indenfor sprog:

* At motivere barnet til at bruge sproget til at kommunikere, samarbejde, lære og til at udtrykke egne følelser.

* At skabe et læringsmiljø, som afspejler at sproget er en vigtig del af barnets udvikling og læring gennem hele dagen.

* At udvikle barnets ordforråd samt evnen til at kommunikere.

* At skabe tryghed og forudsigelighed for barnet, så det får lysten til at bruge sproget.

 

Tegn jeg lægger mærke til:

* At barnet får et større ordforråd og lyst til at fortælle.

* At barnet genkender sange og historier f.eks. ved at synge med, eller ved at lave fagter.

* At barnet giver udtryk for behov og følelser - både verbalt og nonverbalt.

* At barnet lytter og bruger sproget i samværet med andre.

* At barnet sætter ord på egne handlinger.

 

Tiltag jeg laver:

* Gør sproget synlig f.eks. ved at hænge billeder, historie, sange m.m. op på væggen.

* Bruger højtlæsning og dialogisk læsning.

* Blæser sæbebobler og suger/puster med sugerør.

* Anerkender barnets kropssprog f.eks. ved at sige ”du gnider dig i øjnene, jeg kan se du er træt”.

* Øver barnet i at modtage en kollektiv besked f.eks. ”nu skal vi alle ud i haven og lege” eller "nu skal vi alle sammen ud og køre i min bil, og derfor skal vi tage jakke og sko på" o.s.v..

* Benævner og sætter ord på dagligdagsting, handlinger og behov.

* Synger rigtig meget - gerne flere gange om dagen...

 

Sang og musik gøre en kæmpe forskel på sproget

Vi synger rigtig meget....især mange fagtesange...vi danser også og bevæger os til musik. Vi synger både ude og inde....og nogle gange vil vi også spille på vores egne instrumenter. Vi lytter også bare til musikken af og til.

”Børn, der synger, er glade, åbne, tillidsfulde, afbalancerede, lydhøre, – de får en sund selvtillid og er generelt meget velfungerende”, skriver professor i musikpædagogik, Inge Marshall. “Hjernens sprog- og musikcenter ligger side om side og det er sandsynligvis en af grundene til at sang og lytning til musik fremmer den sproglige udvikling“, fortsætter hun. Mine egne erfaringer viser nøjagtig det samme.