Trolderikkerne

Ry & Omegns Private Pasningsordning

Trolderikkerne

Ry & Omegns Private Pasningsordning

Krop & bevægelse

Kroppen er det sanseinstrument barnet møder omverden med og sanser verden gennem. Kroppen spiller derfor en stor rolle, når barnet skal lære noget nyt. At kunne beherske kroppens funktioner (alderssvarende) er en forudsætning for, at kunne udvikle andre kompetencer.

At have en god motorik har stor betydning for sproglig indlæring og på sociale kompetencer.

 

Følgende er målene indenfor krop og bevægelse:

* At barnet føler lyst og glæde ved at bruge kroppen.

* At barnet opnår begyndende kropsbevidsthed og bevidsthed om sanserne.

* At barnet udvikler sin motorik, for derved at opnå større selvhjulpenhed og selvstændighed.

* At barnets fysiske sundhed styrkes med fokus på kost, hygiejne og bevægelse.

 

Tegn jeg observerer:

* At barnet selv opsøger fysisk aktivitet og viser glæde derved: fx kravler op og ned ad bakker, løber, kører på scooter m.v.

* At barnet tør udfordre sig selv og afprøve egne grænser: f.eks. at turde prøve nye ting.

* At barnet viser glæde/stolthed ved selv at kunne tage tøj på.

* At barnet viser interesse, for det vi skal spise, og tør at smage på det.

* At barnet har lysten til at vaske hænder, og selv tager initiativet.

* At barnet kan benævne og vide hvor de forskellige kropsdele sidder.

* At barnet selv bliver opmærksom på sine sanser, f.eks. at det dufter/lugter, at noget larmer eller at solen er varm.

 

Tiltag jeg gør:

* Skaber læringsmiljøer både ude og inde, der giver mulighed for bevægelse og motoriske udfordringer på forskellige alderstrin: Bakker og baner på legepladsen og inde, skumbane inde, kravle op på små stole og højstol, motorikbane ude

* Synger fagtesange, der benævner kropsdelene, spejler os og sætter ord på kroppen.

* Vi øver næsten dagligt selvhjulpenhed f.eks. at tage tøj af og på.

* Være god rollemodel samt igangsætter i forhold til fysiske aktivitet, så barnet bevare bevægelses glæde.

* Skabe rum og god stemning omkring måltiderne, og er meget bevidst om at maden skal være børnevenlig, sund og nærende.

* Lærer børnene om hygiejne – på alderssvarende niveau, f.eks. vasker hænder (når de ankommer om morgenen, har været ude og inden vi spiser), hjælper til ved bleskift, pudser selv næse m.v..

* Hjælper barnet med at skærpe dets sanser og være opmærksom på dem. F.eks. at dufte til en blomst, mærke sand, mudder, græs m.v. med hænder og fødder, lytte til stille musik, vinden, regnen, flyvemaskiner m.v., se madens farver, ting i trafikken, den smukke blomst, fuglene der flyver og meget, meget andet.